791-527-884

Zastosowanie papy termozgrzewalnej sięga kilkudziesięciu lat. Stopniowo wypiera z rynku tradycyjne materiały tego typu. Często wybierana jako pokrycie docelowe z uwagi na łatwość układania i trwałość połączeń. Żeby dach nie sprawiał problemów przez długie lata podczas montażu należy przestrzegać kilka podstawowych zasad takich jak:

Podłoże powinno być równe i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń, zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym

► Zabronione jest wykonywanie prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru

► Przy małym spadku papę układamy równoległymi pasami do okapu, przy większym prostopadle do okapu, zgodnie z kierunkiem spływu wody

► Zakład wzdłużny powinien wynosić od 8-10 cm, natomiast poprzeczny od 12-15cm

► Wypływ masy bitumicznej powinien wynosić od 0,5-1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy - świadczy to o prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża

► Ewentualne niedogrzane miejsca odchylić, dogrzać i ponownie skleić

► Wstęgi papy należy tak rozmieścić, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się (litera 'T")

► Pasy papy nawierzchniowej przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki

 

Nasi Partnerzy

Zamów Serwis

Zamów Serwis

AB Roof wykonuje przeglądy sezonowe oraz serwisy pogwaranyjne płaskich oraz skośnych dachów.

Copyright © 2023, AB ROOF SYSTEM sp. z o.o.

Wszystkie znajdujące się na stronie znaki towarowe (loga) oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.